Uitstroom gemeenten/UWV

Met een oplopende werkloosheid en teruglopende re-integratiebudgetten zijn creatieve oplossingen nodig om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden.

WerkXL werkt met veel gemeenten samen om werkzoekenden te helpen met het vinden van een baan. Onze oplossingen zijn betaalbaar en veelal op basis van no cure -no pay.

Wij maken gebruik van ons landelijk bedrijvennetwerk om ook lastig bemiddelbare groepen als 50 plussers, jongeren met een Wajong uitkering te helpen aan een baan of stageplek. Werkzoekenden worden voor en na plaatsing begeleid zodat duurzame uitstroom naar werk wordt gerealiseerd. Wij werken graag samen met gemeentes en het UWV om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.