Klachtenreglement

Wij werken elke dag hard aan de verbetering van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een suggestie ter verbetering heeft. Neem dan direct contact met ons tijdens kantooruren:  010 4 206 622

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ons CRKBO-klachtenreglement.

Klachtenreglement Veilig XL BV