In het AD van 4 juli een artikel over het verdwijnen van “werkend leren” ofwel leerbanen. Werk XL heeft gelukkig nog wel leerbanen op mbo2-niveau in de beveiliging.

Het artikel

Het aantal mbo’ers dat dit jaar een diploma haalt met vier dagen werken en één dag school – beroepsbegeleidende leerweg (bbl) – is opnieuw gedaald. Voor het eerst duikt het cijfer zelfs onder de 100.000, 97.473 om precies te zijn.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vandaag naar buiten brengt. De afgelopen vijf jaar daalde het aantal studenten met bijna 37 procent. En dat aantal stapte niet één op één over naar een opleiding in de schoolbankjes, zo blijkt uit de cijfers.

Actie
Voor SBB zijn de nieuwste cijfers alarmerend genoeg om actie te ondernemen. De organisatie, die leerbedrijven ondersteunt en leerbanen zoekt, speurt deze zomer naar meer werkgevers die studenten in de praktijk een vak willen leren.

Sommige leerlingen zijn geen studiebollen. Voor hen is het goed om aan het werk te gaan en in de praktijk een diploma te halen.

Lector Loek Nieuwenhuis

Het praktijkonderwijs in het mbo is in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Door de economische crisis daalde het aantal leerbanen, maar een plek bij een leerbedrijf is noodzakelijk om aan een bbl-opleiding te mogen beginnen. Studenten kiezen noodgedwongen voor een opleiding in de schoolbankjes zonder praktijk. Onderzoek naar hoeveel studenten afhaken of iets anders gaan doen, ontbreekt. Maar SBB en jongerenorganisatie JOB krijgen met grote regelmaat klachten binnen van studenten.

Studiebollen
Doodzonde, vindt lector Beroepspedagogiek Loek Nieuwenhuis. ,,Sommige leerlingen zijn geen studiebollen. Voor hen is het goed om aan het werk te gaan en in de praktijk een diploma te halen.” Juist voor mbo’ers die het beste ‘met de handen’ leren, is een leerbaan de beste manier om schooluitval te voorkomen.

winkelbeveiliging